Szanowni Państwo,
W związku z decyzją Wydziału Oświaty Miasta Poznania informuję,
że JEŻELI w poniedziałek 8 kwietnia rozpocznie się strajk to zajęcia lekcyjne zostaną zawieszone w dniach 8 i 9 kwietnia.

 


Szanowni Państwo,
Działając jako Dyrektor Branżowej Szkoły I stopnia nr 42 w Poznaniu niniejszym informuję, że w związku z możliwością rozpoczęcia bezterminowego strajku od dnia 8 kwietnia 2019, dyrekcja nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby pracowników do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki nad Państwa dziećmi. W związku z zaistniałą sytuacją dyrekcja wystąpiła do Wydziały Oświaty Miasta Poznania o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć od dnia 8 kwietnia 2019 r. na podstawie paragrafu 18 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.Rozpoczęcie akcji strajkowej od dnia 8 kwietnia 2019 r. będzie się wiązało z brakiem możliwości przyjęcia dziecka pod opiekę szkoły od tego dnia z uwagi na brak odpowiedniej liczby nauczycieli, którzy mogliby zapewnić bezpieczne warunki przebywania młodzieży w szkole.
O wyrażeniu zgody przez Wydział Oświaty na zawieszenie zajęć bądź odmowie jej wyrażenia zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani. Jako dyrekcja szkoły prosimy o zrozumienie w tym trudnym czasie. W naszej ocenie jedynym rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo jest zawieszenie zajęć na podstawie powołanych wyżej przepisów. Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów- na Librusie i na stronie fb.
Uczniowie szkoły branżowej praktyki odbywają tak jak zwykle.
Pragnę jeszcze dodać, że robimy wszystko aby egzaminy gimnazjalne w naszej szkole się odbyły bez względu na strajk.
O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować.

Z poważaniem,
Hanna Łuczak- Boivin
Dyrektor Szkoły