Konsultacje dla uczniów

ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY

Wytyczne dotyczących przebiegu konsultacji

Deklaracja do procedur bezpieczenstwa

Organizacja zajęć w celu zapobiegania zakażenia wirusem SARS-CoV-2
Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem
Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzenia w 2020r. egzaminów zawodowych