Dyrekcja

Dyrektor – mgr Hanna Łuczak-Boivin
Wicedyrektor – mgr Krystyna Białek
Kierownik szkolenia praktycznego – mgr Radosław Bańkowski

Kadra

Bańkowski Radosław
informatyka, technika

Barnat Izabela
język polski

Białek Krystyna
matematyka

Błaszak Tomasz
wychowanie fizyczne

Chęcińska Karolina
biologia

Gołębowska Patrycja
język angielski i niemiecki

Kaczmarek Elżbieta
bibliotekarz

Kanoniczak Agniesza
matematyka

Karpiesiuk Urszula
fizyka, przedsiębiorczość

Kwaśniewska Żaneta
wychowanie fizyczne

Łuczak-Boivin Hanna
język angielski

Melcer Katarzyna
biologia

Mielczarek Paweł
wychowanie fizyczne
Mitrzak Rafał
język niemiecki

Mowlik Małgorzata
historia, wiedza o społeczeństwie

Ostrowska Honorata
matematyka

Schramm Ewa
religia

Szygulski Krzysztof
muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne

Ślesińska Maria
geografia

Tomaszewska Lucyna
język polski

Wasielewska Katarzyna
chemia

Wilkus Krystyna
język niemiecki

Witaszyk Mikołaj
historia, wiedza o społeczeństwie

Wlekliński Piotr
wychowanie fizyczne

Wojciechowski Przemysław
edukacja dla bezpieczeństwa

Zwierzchlewska Arletta
historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

Plan pracy szkoły

Informacja już wkrótce. Prosimy o cierpliwość…

Historia szkoły

Informacja już wkrótce. Prosimy o cierpliwość…