Regulamin I Biegu Zawodowców

 

I  ORGANIZATOR

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 w Poznaniu, ul. Św. Jerzego 6/10.

 

II  PATRONAT HONOROWY

Prezydent Miasta Poznania.

 

III  CELE

 1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 2. Integracja młodzieży poznańskich szkół.
 3. Promocja terenu parku im. Jana Pawła II jako miejsca aktywnego spędzania czasu wolnego.
 4. Kształtowanie świadomości, iż wykształcenie zawodowe ułatwia start na rynku pracy.
 5. Promocja Branżowej Szkoły I Stopnia nr 42.

 

IV  TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się 21 kwietnia 2018 r. w Poznaniu na terenie parku im. Jana Pawła II przy ul. Dolna Wilda.
 2. Dystans 1000 m dla roczników 2002 – 2003 i 2000 m dla roczników 2001 i starszych.
 3. Oficjalne przywitanie uczestników odbędzie się na terenie BS 42 o godz. 10.00.
 4. Starty nastąpią o godz. 11.00.
 5. Trasa będzie przebiegać alejkami parkowymi.
 6. Odprawa i rozgrzewka oraz oficjalne zakończenie imprezy odbędzie się na terenie BS nr 42.

 

V  ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia należy przesłać do 16.04.2018 r. na maila: bs42@intreia.pl
 2. W zgłoszeniach należy podać imię, nazwisko, rok urodzenia i dane szkoły.

 

VI  KLASYFIKACJA I  NAGRODY

 1. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują medale pamiątkowe i okolicznościowe plecaki z pakietem startowym.
 2. Pierwszych trzech zawodników w kategorii chłopców i dziewcząt otrzyma puchary.
 3. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg wezmą udział w losowaniu wielu nagród.
 4. Wśród uczniów ze szkół zawodowych, którzy wystartują w odzieży, w której realizują praktyki zawodowe, zostaną rozlosowane specjalne nagrody.
 5. Po biegu na terenie BS nr 42 na wszystkich uczestników będzie czekać ciepły posiłek.

 

VII Uwagi końcowe.

 1. Rodzice (lub prawni opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko – uczestnika.
 2. Warunkiem dopuszczenia do startu jest posiadanie pozwolenia od rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu, z ich podpisem (nie dotyczy osób pełnoletnich).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora