Dyżury dla rodziców

Dzienniczek ucznia

ZEBRANIA Z RODZICAMI 13.09.18r.

– godzina 16.45  –  szkolenie -dziennik elektroniczny- aula

– godzina 17.00  – spotkanie z wychowawcą

Gimnazjum
KLASA 3a – sala 305
KLASA 3b – biblioteka
KLASA 3c – sala 309
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
KLASA 3za – sala 307
KLASA 3zb – sala 207
KLASA 3zc – sala 303
Branżowa Szkoła I Stopnia
KLASA 1ba – sala 208
KLASA 1bb – sala 308
KLASA 1bc – sala 209
KLASA 2ba – sala 029 (niski parter)
KLASA 2bb – sala 306
KLASA 2bc – sala 206

Rada rodziców