Dyżury dla rodziców

Dzienniczek ucznia

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI 09.05.2019r

– godzina 17:30 – aula – Rada Rodziców

– godzina 18.00  – spotkanie z wychowawcą

 Gimnazjum
KLASA 3a – sala 305
KLASA 3b – biblioteka
KLASA 3c – sala 309
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
KLASA 3za – sala 307
KLASA 3zb – sala 207
KLASA 3zc – sala 303
Branżowa Szkoła I Stopnia
KLASA 1ba – sala 208
KLASA 1bb – sala 308
KLASA 1bc – sala 209
KLASA 2ba – sala 029 (niski parter)
KLASA 2bb – sala 306
KLASA 2bc – sala 206
 
pokój nauczycielski – R.Bańkowski, T.Błaszak, E.Schramm, Ł.Kornosz