Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3
Szkoła Branżowa I Stopnia nr 42 w Poznaniu
Kwota dofinansowanie została przyznana Zespołowi Szkół Gimnazjalno – Zawodowych nr 42 w Poznaniu. Zmiana nazwy placówki nastąpiła w wyniku reformy systemu oświaty.
Działania promujące czytanie, zostały przeprowadzone w roku szkolnym 2016/2017 w gimnazjum oraz szkole zawodowej wśród młodzieży, jej rodziców oraz nauczycieli.
Od września 2017 roku działania propagujące czytanie, rozbudzające zainteresowania czytelnicze obejmowały klasy drugie i trzecie gimnazjum, klasy drugie i trzecie zasadniczej szkoły zawodowej oraz klasy pierwsze branżowej szkoły I stopnia.
Gimnazjum otrzymało dofinansowanie na książki wartości 15000 zł.
W trakcie roku szkolnego 2016/2017 oraz 2017/2018 w szkole realizowane były zadania związane z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa.

 1. Pierwszym z działań, które zostało wykonane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 było sporządzenie harmonogramu działań, przydzielenie odpowiedzialnych osób oraz podanie terminów wykonania poszczególnych zadań. Harmonogram ten został włączony do Planu Pracy Szkoły.
 2. Kolejnym zadaniem było przeprowadzenie we wrześniu 2016 oraz 2017 roku ankiety wśród młodzieży szkolnej, nauczycieli oraz rodziców : „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”, w której prosiłam o podanie tytułów polecanych przez siebie książek. Wychowawcy klas przeprowadzili rozmowy z rodzicami, na temat wpływu czytania rodziców, na rozwój dzieci.

W listopadzie 2016 oraz 2017 roku, podczas ogólnego zebrania rodziców został rozprowadzony „List do rodziców w sprawie czytania”, w którym wskazano jak ważne jest czytanie zarówno małym jak i dużym dzieciom. Poprzez czytanie i obcowanie z książką relacje rodzica z dzieckiem mogą się zacieśnić, pozwolą zrozumieć świat nastolatka, sprawią autentyczną radość
i satysfakcję.
Efektem pozytywnego działania listu, są wypożyczenia dla rodziców, którzy do tej pory nie korzystali z księgozbioru biblioteki.

 1. Bazując na informacjach od uczniów, zaczerpniętych z ankiet oraz z indywidualnych propozycji młodzieży, stworzyłam listę książek do zakupienia, którą konsultowałam
  z nauczycielami oraz rodzicami.

Lista książek została skonsultowana z pracownikami Biblioteki Pedagogicznej
w Poznaniu. Nawiązanie współpracy zaowocowało wzięciem udziału w konferencji dla nauczycieli polonistów i bibliotekarzy „Młody czytelnik w bibliotece” -14 października 2017.
W pokoju nauczycielskim wywieszona została oferta Biblioteki Pedagogicznej z linkiem na jej stronę Internetową. Nauczyciele informowani są o konferencjach, lekcjach bibliotecznych – pakiecie edukacyjnym oraz ofercie wspomagania placówek przez bibliotekę pedagogiczną.

 1. Dnia 2 czerwca 2017 roku klasy 1az, 1bz i 1 bz były na wycieczce w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Ratajczaka w Poznaniu. Uczniowie wraz z opiekunami wzięli udział w wycieczce, w ramach, której zostali oprowadzeni po gmachu biblioteki. Poznali typy katalogów, rodzaje zbiorów, zwiedzali magazyn i poddasze. Uczniowie obserwowali pracę osób odpowiedzialnych za katalogi elektroniczne, digitalizację zbiorów, a także za odnawianie starych i zniszczonych książek lub pism.

Podczas drugiej części wycieczki udali się do Czytelni Komiksów i Czasopism NOVA, gdzie wysłuchali wykładu o komiksach i historii powstawania superbohaterów z uniwersum Marvela i DC. Prelekcję zwieńczyła możliwość samodzielnego zapoznania się ze zbiorami czytelni.
Młodzież gimnazjum, szkoły branżowej i zawodowej w styczniu i lutym 2018 roku odbędzie klasowe wizyty w Bibliotece Publicznej. Zapozna się szczegółowo z jej działalnością podstawową tj. gromadzeniem i wypożyczaniem zbiorów oraz z tą kulturalną, dzięki czemu, zaznajomi się z planowanymi wydarzeniami.

 1. Nowości zakupione do biblioteki promowanie są w formie wystaw, plakatów, gazetek na tablicy przed biblioteką w dziale: Nowe książki w bibliotece.
 2. Na internetowej stronie szkoły, umieszczane są wszystkie działania w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, a także znajduje się lista zakupionych nowości książek.
 3. Została wprowadzona zmiana Regulaminu Pracy Biblioteki Szkolnej – nowy regulamin znajduje się na stronie internetowej placówki w zakładce Biblioteka. Zmiana dotyczy „Dostosowania pracy biblioteki do potrzeb uczniów w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek na okres ferii zimowych i letnich.”
 4. W listopadzie 2016 roku w dwóch klasach przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne: porównaj bohatera książki i filmu – adaptacja filmowa komiksu: „Doctor Strange”, mające na celu zachęcenie młodzieży do czytania komiksów.
 5. W maju 2017 roku zorganizowana była wystawaHistoria w papier zaklęta”, której celem było zainteresowanie młodzieży piśmiennictwem i czytaniem.
 6. Dnia 16 października 2017 roku, został zorganizowany ogólnoszkolny rajd „W lesie przeczytane”.

Jego celem było zachęcenie młodzieży do czytania, a tym samym częstszych wizyt
w bibliotece, promocja nowo zakupionych książek, zintegrowanie społeczności szkolnej, rozwijanie talentów uczniów – artystycznych i organizacyjnych, inicjowanie aktywności uczniów i realizowanie ich pomysłów.
Wyznaczeni nauczyciele wcześniej dojechali na miejsce pikniku i przygotowali 14 stanowisk (14 klas) do czytania, rysowania, malowania; rozdzielili materiały: papier ksero, pisaki. Rozłożyli też produkty żywnościowe tj. kiełbasy, napoje, chleby i słodycze. Zadbali również o rozpalenie ogniska. Po krótkim odpoczynki przystąpiono do działania.
Grupy, po przeczytaniu przez wychowawcę lub przydzielonego nauczyciela fragmentu wybranej książki, wykonały plakat zachęcający do jej przeczytania, dopisały ciąg dalszy książki wg własnych pomysłów, na podstawie okładki wypisały swoje propozycje, dotyczące treści książki,
z gałązek, kamieni i innych „darów lasu” układały tytuł książki oraz wykonały okazjonalny stroik.
Po wykonaniu zadań na uczniów czekało ognisko z kiełbaskami, kawa, herbata i coś słodkiego. Potem grupy udały się na wieżę widokową na Dziewiczej Górze, a po powrocie uporządkowały miejsce pikniku i udały się na stację kolejową.

 1.  Jednym z zadań konkursowych było wykonanie plakatu promującego przeczytaną książkę.

Komisja konkursowa dokonała oceny prac uczniów. Plakaty zostały wystawione na wszystkich piętrach szkoły.
Po rajdzie zauważalny był wzrost wypożyczeń oraz zwiększenie zainteresowania uczniów nowo zakupionymi książkami.
Kontynuacja omawiana lektur miała miejsce na lekcjach języka polskiego. Nauczyciele, zgodnie z sugestią uczniów skoncentrowali się na przygodach Perce`go Jacksona.

 1. Od września 2016 roku w ramach akcji „PODAJ DALEJ KSIĄŻKĘ” w holu szkoły udostępniony jest regał, na którym można zostawić lub wymienić na inne: książki, komiksy, gry przynoszone przez uczniów, rodziców, nauczycieli oraz inne osoby przychodzące do szkoły. Akcja trwa kolejny rok szkolny i można zaobserwować duże zainteresowanie wymianą książek, zarówno przez uczniów, jak i osoby niezwiązane ze szkołą.
 • Realizując działania zapisane w harmonogramie, bierzemy udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” poprzez comiesięczne głośne czytanie w bibliotece, na dużej przerwie fragmentu wybranej książki. Rozmawiamy na tematy w niej poruszon

Od października 2016 roku czytaliśmy książkę G. Bączkiewicz „Syn złodziejki”, Brett R. „Jesteś cudem”. W następnych miesiącach czytany był fragment książki, tej samej autorki Brett R. „Bóg nigdy nie mruga. Życie jest dobre”. W kolejnym wyszukiwaliśmy skecze i humory z zeszytów uczniów w czasopiśmie Victor, głośno je odczytując.
Od września 2017 roku dwa razy w miesiącu odczytywane są fragmenty książek zakupionych z NPRC. Szczególną poczytnością cieszą się książki Gluchovskiego: „Metro 2033”, „Metro 2034”, seria Yo Moyes: „Dziewczyna, którą kochałeś”, „We wspólnym rytmie”, „Zanim się pojawiłeś”, „Kiedy odszedłeś”, Terrego Brooksa: „Miecz Shannary” i pozostałe części tego cyklu, Grahama Mastertona: „Rook”.
Zakupienie nowości wydawniczych zgodnie z oczekiwaniami uczniów i rodziców zwiększyło liczbę wypożyczeń. Można zauważyć także zwiększenie wypożyczeń rodzicom.

 1. Kolejnym działaniem było ogłoszenie konkursu plastycznego” Moja ulubiona książka”. Uczniowie chętnie wzięli w nim udział, a nagrodzone pracy także zostały zaprezentowane na piętrach szkoły.
 2. Od kilku lat, dwa razy w roku, w marcu oraz na przełamie listopada i grudnia, realizowane są w szkole różne wydarzenia czytelnicze: kiermasze książek przysyłanych przez wydawnictwo Tuliszków. W bieżącym roku także cała społeczność szkolna, miała okazję do zakupienia książek na prezenty. Jak zawsze cieszył się on dużym zainteresowaniem młodzieży, nauczycieli i pracowników szkoły.
 3. Dnia 13 listopada 2017 roku wszyscy nauczyciele i uczniowie naszej szkoły wzięli udział w obchodach 99 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Pierwszym punktem obchodów był pokaz prezentacji ukazującej losy Polski od zaborów do obrad okrągłego stołu w 1989 roku.
Elementem utrwalającym te wydarzenia była wystawa plakatów i książek obrazujących nasze losy. Albumy, opracowania oraz powieści historyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników pokazu. Kolejny element obchodów to wycieczki do pomników i miejsc upamiętniających walki Polaków o wolność. Klasy wraz z opiekunami udały się tam, aby złożyć hołd poległym przez zapalenie znicza pamięci.
Celem podjętych działań było upowszechnianie wiedzy o walkach Polaków
o niepodległość, ukazywanie wkładu wielkopolskiego społeczeństwa w proces odzyskiwania niepodległości przez Polskę, rozbudzanie zainteresowań historią kraju, regionu i swojej rodziny w okresie walk o niepodległość, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej oraz zainteresowanie młodzieży literaturą opowiadająca o wydarzeniach z historii Polski.

 1. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w każdej klasie zostały zrealizowane projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej. Ponadto w każdej klasie na lekcjach wychowawczych promowano czytelnictwo.
 2. Lekcje języka polskiego stanowią doskonały i wartościowy fundament do tego, aby właśnie na nich stawiać cegiełki czytelniczego zainteresowania literaturą.

Uczniowie mają wtedy okazję, aby wspomóc promocję tej czytelniczej budowli i przy pomocy nauczyciela wejść niejako w jej świat przedstawiony. Narrator, czas, miejsca, bohaterowie, fabuła i wątki stanowią harmonijną i skondensowaną całość, z której odkryciem uczeń powinien sobie poradzić. Tematyka wybranych książek powinna spełniać oczekiwania nie tylko tych uczniów, którzy lubią czytać, ale też tych, którzy niechętnie decydują się na wybór odpowiedniego utworu. Powinny też stanowić pomost pomiędzy tym, co osiągalne i skuteczne, a tym, co nieosiągalne i trudne w akcie komunikacji.
W klasie 1ba (branżowej) rozpoczęto cykl głośnego czytania książki „Kot Bob i ja”, której kontynuacja miała miejsce w czasie Rajdu Szkolnego. W trakcie jego trwania uczniowie wykonali zadania, wykorzystując znajomość fragmentów lektury.
W klasie 1bb (branżowej) tematem przewodnim na lekcjach była miłość do zwierząt oraz pragnienie zaprzyjaźnienia się z nimi. Po „Kocie Bobie i ja” zajęliśmy się książką
i filmem „Był sobie pies”. Zadaniem specjalnym było wcielenie się w psiaka i z jego perspektywy ukazanie swojej przyjaźni z człowiekiem. W klasie 1bb realizowana była także lektura wybrana przez uczniów. „Ćpunka” jest przykładem tragicznego stoczenia się nastolatki z powodu ciężkiego uzależnienia. Jak temu nie ulec i jak nie zniszczyć sobie życia odpowiedzieli wychowankowie w czasie specjalnie przygotowanych warsztatów.
W klasie 2a gimnazjum motywem przewodnim na zajęciach była mitologia. Omówione zostały tematy związane z wojną trojańską, a także z tułaczką Odyseusza. Następnym krokiem, było zapoznanie się z lekturą „Percy Jackson. Złodziej pioruna”. Uczniowie mieli do wykonania mnóstwo zadań, do których podeszli ochoczo i odpowiedzialnie. Musieli np. napisać, w jaki sposób współpraca i przyjaźń głównych bohaterów doprowadziła ich do zamierzonego celu, jak mógłby wyglądać współczesny Olimp, kim mógłby być dzisiejszy heros, czy można się zaprzyjaźnić z mitologicznym bogiem i wiele innych. W ramach podsumowania tych lekcji przeprowadzona konkurs wiedzy o tej lekturze. Uczniowie spisali się na medal!
W klasie 2c głównym tematem zajęć była II Wojna Światowa, obozy, walka harcerzy z hitlerowcami, losy dzieci uwięzionych. Uczniowie poznali fragmenty książki „Dziewczynka w czerwonym płaszczyku”, a także „Pamiętnik” Władysława Szpilmana. Główną uwagę skupiono jednak na lekturze „Kamienie na szaniec”. Uczniowie uczestniczyli w ważnym procesie dydaktyczno – moralnym, gdyż musieli podać własną definicję patriotyzmu
i odpowiedzieć na pytanie, czym jest służba dla Ojczyzny i czy wzięliby udział w akcjach Małego Sabotażu. Celowo zostali teleportowani do tych wydarzeń, aby sprawdzić, jak by sobie poradzili w trudnych czasach.
W klasie 2za (zawodowej) tematem przewodnim była rola rodziny. Przeczytano fragment książki „Ostatnia rodzina” Magdaleny Grzebałkowskiej, a także obejrzano film pod tym samym tytułem. Uczniowie byli wstrząśnięci tym, jak funkcjonowała rodzina Beksińskich. Dyskusja na ten temat objęła 2 lekcje. Wyjaśnialiśmy, czy członkowie rodziny się kochali i dlaczego wisiało nad nimi fatum. Na zakończenie wspólnie interpretowano obrazy Zdzisława Beksińskiego oraz zastanawiano się, jakie problemy miał jego syn Tomek i jaki ciężar życia musiała wziąć na swoje barki żona i matka Zosia. Kontynuowany jest także cykl głośnego czytania przez nauczyciela
i uczniów lektury „Azyl”.
Ekstremalne metody i sposób traktowania pacjentów stały się źródłem informacji w klasie 2bz. Tematyka związana z problemem funkcjonowania szpitali psychiatrycznych została ukazana
w książce i filmie „Lot nad kukułczym gniazdem”. Uczniowie potrafili nazwać, co jest dobre, a co złe oraz ocenić postępowanie bohaterów.
Kolejnym etapem praktyki samodzielnego czytania tekstu ze zrozumieniem, stał się tekst publicystyczny dotyczący kultury Japonii- „Kioto-piękno kultury”.
W klasach 2a, 3a, 3b, 1bc, 3az, 3bz omawiane były przygody Percyego Jacksona,
w książkach „Złodziej pioruna” i „Morze potworów”. Czytano fragmenty, oglądano ekranizacje, projektowano plakaty, rysowano ilustracje. Zastanawiano się nad ciągiem dalszym przygód bohatera, jego przyjaciół i wrogów. Charakteryzowano Percyego oraz analizowano jego sytuację rodzinną (trudne relacje z ojczymem, skomplikowany stosunek do ojca, wielkie przywiązanie do matki). Przypomniano imiona greckich bogów, bohaterów, potworów oraz niektóre mity. Przy okazji przypomniano, jak bardzo mitologia jest ciekawa i jak bardzo uniwersalna.
W marcu i wrześniu 2017 roku uczniowie na języku polskim wykonali prace
pt.: „ Książka na każdy miesiąc”, w której prezentowali przeczytane przez siebie książki
i zachęcali swoich rówieśników do ich przeczytania.
Zakupienie nowości wydawniczych zgodnie z oczekiwaniami uczniów, rodziców oraz nauczycieli, zwiększyło liczbę wypożyczeń. Dodatkowe fundusze na zakup książek, przyczyniły się do wzrostu zainteresowania literaturą piękną, zwiększeniem ilości wypożyczeń książek.
Dużą trudność stanowił brak zamawianych tytułów książek w hurtowniach i księgarniach, co uniemożliwiło skompletowanie poszczególnych serii i cykli książek konkretnego autora.
Za krótki okres na realizację założeń programu, wynikający ze zbyt późnego otrzymania informacji o przyznaniu dotacji oraz bardzo późne otrzymanie pieniędzy, stanowiły ogromną presję czasową.
 
Sprawozdanie sporządziła:
Elżbieta Kaczmarek
nauczyciel bibliotekarz