Informacje o nauczanych zawodach:

mechanik pojazdów samochodowych

elektromechanik pojazdów samochodowych,

blacharz samochodowy

lakiernik

sprzedawca

fryzjer

kucharz

cukiernik

stolarz

ślusarz

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

piekarz

 

 

 

Dualny system kształcenia:

Co to oznacza?
U nas zawodu uczysz się od wykwalifikowanych instruktorów w najlepszych lokalnych firmach. Będziesz nie tylko uczniem ale również pracownikiem młodocianym i podpiszesz pierwszą w życiu umowę o pracę, a za praktyki otrzymasz comiesięczne wynagrodzenie.
W pierwszej klasie nasi uczniowie trzy dni spędzają w szkole ucząc się przedmiotów ogólnokształcących, a dwa dni na praktycznej nauce zawodu u wybranego przez siebie pracodawcy. Przedmioty zawodowe teoretyczne realizowane są w szkole lub przez miesiąc w każdym roku szkolnym na kursach dokształcających.
________________________________________
Korzyści z nauki w systemie dualnym:
________________________________________

  • *Większa szansa na zatrudnienie po zakończeniu szkoły
  • *Nauka zawodu w realnych warunkach pracy, a nie w szkolnych warsztatach
  • *Wynagrodzenie za praktyczną naukę zawodu
  • *Odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  • *Nasi uczniowie szybciej niż inni zdobywają doświadczenie zawodowe (po ukończeniu szkoły będziesz miał już trzyletni staż pracy)